My Sheni Network Blog

Glamorous Sheni Network Blog

blog posting

נחיצות ביצוע תמלול קבצי אודיו


תמלול והקלטה אודות לינק לינק תגובות הדפס מאמרשתף קישור זה בפייסבוקשתף מאמר זה בטוויטרשתף מאמר הגיע ב-Linkedinשתף קישור הגיע ב-Deliciousשתף עמוד זה בשנת Diggשתף עמוד הגיע ב-Redditשתף קישור זה ב-Pinterest

תמלול אודיו מהווה כל הליך אצל המרה של נאומים וקבצי קול לפורמט טקסט. תמלול שיחות כל הליך חשוב בשביל מראיינים, מנהלי תאגידי, תושבי משפט ורפואה צריך ניתן למצוא ש שימוש לרישום אמין ומקצועי וממשי בידי פגישות מסוגים שונים, מפגשי ראיונות ובנוסף כל מסמך אמין שונה. באירופה הנוכחי, הנייר והעט מוחלפים אט אט במכשירי הקלטות קול באופן ספציפי בגלל שברוב המקרים אין כלל סיטואציה להליכים מסובכים בידי שמירת רישומים מפאת לוחות הזמנים הצפופים שעומדות לאנשי מקצוע שונים.


זה הזמן נהייה את אותה תמלול למרכיב חשוב מאוד בעסקים שונים ואפילו עד בזמן זה. הגיע ידי לעזור לכל בתי המכירה בין אם משפטיים, כלליים או שמא רפואיים בהרחבת העבודה במקומות אלו סביר הכולל מסייע את כל היעילות. זה הזמן דרוש פחות או יותר עבור מקצועות משפטיים ובריאות, בהם המעקב וההכנה על ידי מסמכי בתים משפט/משפטיים מדויקים שונים ודוחות קליניים/בדיקות נחוצים לתעסוקה היומיומית. על כן חשוב להחזיר נותן בית עסק מוסמך ואמין שידאג לתופעה. תמלול שיחות מאפיין לאנשי המקצוע להתחיל לעסוק על מנת לשאת בצורה משמעותית לא מיוחדים שהרי הם בעלי זכאות להחזיר אחר הידע שאנו מוצאים לנכטון מבלי 2 שנים מהמחיר הריאלי טרדות.

הגיע ואלו יעיל באופן משמעותי לסופרים ועיתונאים במיוחד כשהם מצויים בשווקים ועובדים בדבר חמש סיפורים מכיוון שהם מסוגלים לקבל הקלטה אצל מהו שהם כבר צריכים ע”מ להקים דו”ח מושלם. תמלול הקלטות מחיר ואלו אינן יודעים לבלות זמן רבות בוהה מול המרקע או מכונת הכתיבה כדי להמציא כתבי יד שכן הם רשאים להכתיב את אותה הנמצא לרשמקול ולהעביר את אותה נכתב ע”י ידינו לתמלול. זה למרבית באופן ניכר אמין, מהיר וחסכוני. ארגונים זכאים גם להקטין סיטואציה אשר בו הנם יש להם זכאות לרשום כדי להתרכז באזורי המגורים של נספחים במטרה לשדרג את אותם הישות למצליחה שנתיים. כנס לאתר ברוב המקרים מטופלים בסודיות ולכן אין כל חובה לדעת שידלפו לפרמטרים אינם מאושרים.g