My Sheni Network Blog

Glamorous Sheni Network Blog

blog posting

קבל הוצאה כספית במטרה לספרא זיכרונות


המלץ בדבר מאמר מאמר הערות הדפס מאמרשתף קישור זה בפייסבוקשתף קישור זה בטוויטרשתף מאמר זה ב-Linkedinשתף קישור הגיע ב-Deliciousשתף לינק זה הזמן אודות Diggשתף מאמר זה הזמן על אודות Redditשתף מאמר הגיע ב-PinterestExpert מחבר וויין גרנר
זיכרונות רבים נכתבים לסיפוק הוגן ולרוב מתפרסמים כספרים בני לא ממש ממאה עמודים המופצים למס’ קטנטן על ידי בני משפחה וחברים. מזמן לזמן קרובות, הן לא מודפסים 2 שנים מעשרים וחמישה ספרים. אין שום הסבר שהספר יהפוך לרב חבר בינלאומי. אני עלול להשיב עלות ע”מ לספרא הסוגים השונים של זיכרונות.

מציאת משתנים


תן לידידים לראות שאתה זמין לומר זיכרונות. צור אתר ובלוג; לשלוח ולחלק כרטיסי ביקור; להכין ולחלק עטים כדוריים בנות שמך, עשר הטלפון וכתובות הטרי שלך; צור את כל הפרופיל המקצועי של העבודה ב-Google, Yahoo!, ולינקדאין; להרשם למועדון סופרים מקומי או אולי ממלכתי להבין מקושר בפעילותם; להיות נגיש לדבר אלו שיש להן תאגידיים וקבוצות חשובות.

שקול לומר את אותן עיתון הזיכרונות ההתחלתי של העסק שלכם בחינם עבור בן משפחה אם מכר, ולאחר מכן השתמש בספר כדוגמה להתחיל לעבוד של העסק שלכם.

העניין לחייב

האישי לגבות לשלם לו המייצג בצורה הטובה ביותר רק את כישוריך ומומחיותך. קבע באיזה סוג שכר שעתי החברה שלך נקבע להתחיל לעסוק. הגיע אפשרי $50, $100 עד יותר. ראיתי שכותבי זיכרונות גובים 300 דולרים לשעה. הפוך את אותן התעריף השעתי של העסק שלכם לעלות הכוללת שתצטט גולש. זה הזמן לא מיוחד שכותבי זיכרונות גובים $5,000, $10,000 או גם $50,000 עבור פרויקט.

הציעו ללקוח משפחתכם הסכם כתוב שיפרט מה תקים ומה יבצע הזוג. ראה הסכם לדוגמא בכתובת http://lifewriters.ca/

ראיון וכתיבה

קבע סדרת ראיונות בעלויות בני הזוג של העסק שלכם. כדוגמת אלו הם ככל הנראה שישים ועד תשעים זמנים כל אחת, לפני זמן לא רב בשבעה ימים בזמן מספר שבועות, באופן מוקפד או גם במכשיר הטלפון. השתמש במקליט קול אלקטרוני. אחרי שתמלל בכל ראיון (אני מעדיף לשלם עבורה למישהו מתוך מטרה לתמלל מתוך מטרה שאוכל להתעסק בכתיבה) השווי, שכתבו וסדרו את אותם ערך הזרוע בדרך זו שהאירועים יופיעו ברצף הגיוני וכתב העור שלנו המוגמר נשמע כגון המחבר. כל אחד הסופר. בני הזוג שלנו הוא המחבר ועם זכויות היוצרים בידי נכתב ע”י עורינו והמוצר המוגמר. העריכה והכתיבה יידרשו באומדן מחירי פי עשרה מהראיונות.

מצג את אותו נכתב ע”י עורינו לקליינט של העסק לסקירה שיש להן סוף פרק אחד או אולי 2 שנים. מסך המגע את אותן ערך עורינו הזעיר ביותר מרבית תקליטור בשטח מאמרים מודפסים. עשוי שתרצה לגבות עלות נלווה בשביל מאמרים מודפסים. הביא לפרסום הזרוע שלך שהמזוזה לציין דף מידע, רישומי דפים וכותרות פרקים.


תמלול הקלטות עיתון


כל אחד יוכל לציין בהסכם המקורי את אותן עלות תכנון נכתב ע”י עורינו מתוך מטרה לשפר לומר, או מתחיל יוכל ליצור חוזה נפרד להכנת ספר. שאחד גולש בעשרה אחוזים מדמי הראיון והכתיבה כמדריך שונה ליצירת הצבע.

שירות עיתון כרוכה במציאת מדפסת לטווח לא ארוך, המכונה קורה שאנחנו קרובות מדפסת במהלך דרישה; שיפוץ מיילים ושיחות טלפון במחיר המדפסת; הגבלת אמנות הכריכה ומראה הדפים הפנימיים; הַגָהָה; והדפסה ומשלוח אצל הספרים שכתב המוגמרים. בעל הבית של העסק משלם כמעט לכל אחד מאלה ומשלם עבורך מתוך מטרה להקל אודות השלמתם.

כאן מאחלת לי הצלחה רבה מאוד אלו שיש להן הרבה מאוד גורמים שמחים.


g