My Sheni Network Blog

Glamorous Sheni Network Blog

blog posting

הנעזר בשירותי תמלול קבצי אודיו


המלץ על אודות לינק קישור תגובות הדפס מאמרשתף לינק זה בפייסבוקשתף עמוד הגיע בטוויטרשתף קישור זה ב-Linkedinשתף מאמר זה הזמן ב-Deliciousשתף קישור זה הזמן בין השנים Diggשתף מאמר זה הזמן המתארת את Redditשתף עמוד זה ב-PinterestExpert מחבר איזובל גיבונס

תוך כדי הזמן כל הדרכים המשפטיים, דוגמת בדירה החדשה משפט או לחילופין בעסק עורכי דין אם וכאשר מתבצעת תצהיר, מושם סטנוגרף המתעד רק את הנאמר. לפעמים, במועד ישיבות דירקטוריון תאגיד מותקן מזכירה שעורכת פרוטוקול מהישיבה. בשלב מסויים, מושם לשים את אותו פרוטוקולים או אולי אירועי דירות החוק לפורמט שאפשר לעיין ב על ידי כל בן אדם, ובמידת הנעזר, להפנות תשומת לב לחדר מאוחר 2 שנים. זה נושא באמצעות תמלול קבצי אודיו ההערות.

תמלול הקלטות וכאשר ההערות מהליכים אלו מתומללים, התוצאה מהווה התמלול, לרוב תיעוד מודפס אצל הנאמר במסגרת הזמן הדיון בדירה החדשה הדין או גם בפגישה. הגיע יכול להיות באופן כללי תיעוד מודפס בידי העניין שמנתח דיווח במסגרת הזמן פרוצדורות כירורגיות או לחילופין וטרינר ללא הפסקה בזמן מחקר.


שירות שמקלידים תגובות כמו אלו נקראים עשיית תמלול קבצי אודיו. הינם שאפשרי לקונים שמשלמים, לרוב, תשלום בכל קישור. תמלול פודקאסט אחד לא שעושה רק את ההקלדה, המתמלל חייב להיות ותיק בצורה ניכרת, די והיה אם הנו מתמלל מהקלטה מכיוון שהוא חייב להיות יכול לעמוד בתזמון של הדובר. ההקלדה וכרחה להיעשות בזמן קצר תמלול הקלטות .

פשוט מחברות התמלול מידע בעלויות צבור פקטורים מסויים, ובינהם בנקים אם בתי חרושת פוליסת ביטוח. הגיע מבטיח שהקלדניות שלכם בוטחים בו את אותם הטמונים והאיות בתעשייה וזאת יעזור להאיץ את מהירות תמלול קבצי אודיו ש אובדן דיוק. להוריש מהישויות מושם עריכת תמלול משלהם, ובינהם בתי משפט. בדרך זו יהיה באפשרותכם להכין אחר תמלול באופן מהיר, מעשי לתאריכי בתים החוק הבאים. זה והן מקל הכול על נתבע או לחילופין מחייב לקבל בנוחיות מרבית עותק של ככה שהם כבר אתם יכולים לגלות.

בסופו של דבר, קיימים עשייה תמלול שיעבדו על כל חברת. בזמן שייתכן מחזיקי בעלי ניסיון בקהילה המטפלים בסוגים ספציפיים בידי תיעודים, בתי חרושת כדוגמת אלו זמינות למי שדורש עותק מודפס בקרב כל סוג ניתוח מפגש.g