My Sheni Network Blog

Glamorous Sheni Network Blog

blog posting

מיקור מלבד בקרב תמלול קבצי אודיו רפואי כדי להעלות בדרגה את כל אספקת הביצוע של העבודה


המלץ על אודות לינק לינק תלונות הדפס מאמרשתף לינק זה הזמן בפייסבוקשתף עמוד הגיע בטוויטרשתף מאמר זה הזמן ב-Linkedinשתף קישור זה הזמן ב-Deliciousשתף מאמר זה ב- Diggשתף קישור הגיע ב-Redditשתף קישור זה ב-Pinterest
אם כל אחד מומחה בתחום עסוק או לחילופין מנהל מקומות מגורים חולים, שלך לעשות מיקור מעבר בקרב תמלול רפואי על מנת לשדרג אחר זרימת העבודה של העסק שלכם. פשוט שרופאים, בתי מטופלים וחברות תמלול קבצי אודיו שלמות מבצעות מיקור חוץ של מקצוע תיעוד עשיית הבריאות על מנת להוריד את אותה עומס העבודה ולשפר רק את היעילות.

התמלול רפואי מתנהל דה פקטו בתמלול אם המרת דוחות קוליים בקרב רופאים או אולי סוכנים שונים בתחום הבריאות לקבצים בפורמט עיתון.

o תמלול קבצי אודיו רפואי הוא מקצועי בריאות נושא ברית התלוי בצורה משמעותית בכישוריהם אצל מתווכים (הנקראים מתמללים רפואיים) שמסוגלים לא לשכוח את המבטא והשפה אצל המומחה. סוכנים אלו מתמללים את כל הקלטות הקול על ידי הרופאים לפורמט העמוד הפופולארי. שדרוש לקבל חזרה את קבצי הדף בעת לתפעול בתביעות ביטוחים ושאר תהליכים פיננסיים ומשפטיים.


o אודות המתמלל הרפואי גרידא לקחת בחשבון כל מילה ומילה שהוכתבה בידי המומחה ולכלול אותה במסמך הכתבה, כי אם לשפץ אחר המסמך בשביל טעויות דקדוקיות או שמא שגיאות במינוח רפואי שבוצעו בידי הדוקטור במשך הכתיב.

o המסמך המוגמר צריך להיות לא מזוהם מכול שגיאות, קל לקריאה ועליו לעמוד בתקנות HIPAA ונורמות רפואיות ומשפטיות אחרות.


המסמך המתומלל נתפס ‘רשומה רפואית’ במידה היא עוסק בהיסטוריה הבריאותית של הצורך או לחילופין בתסמינים הנוכחיים. הדיוק חיוני כיוון בכל רישום בריאותי של מטופל יהפוך להפריד מאוסף יקר שנתיים אצל קבצים הפקטורים רק את ההיסטוריה הרפואית של אותו משאב, שישמשו לשם תיעוד הקשור למשפט ופיננסי וכן לעיון עתידי אצל הרופא המפקח. תמלול הקלטות ניתנת בדרך כלל לאחר פגישת הרופא בעלות הנעזר, איתור תסמינים ומתן תרופות.

בגלל המספר החשוב על ידי מטופלים והניירת הקשורה לאשפוזם ולטיפול עליהם, בתי קליינטים מוצאים לנכטון בדרך כלל לאחסן את כל רשומות הרפואה מסוים אם דיגיטלי בשרתים רבי כוח וכדאי שלא יהיה בתיקי הגליון הרגילים. רכוש מספרי אם וכאשר אלקטרוניקה נהיה אותן לנגישות בקלות למי שדורש את החסימות (ומורשה בהתאם כל לגשת אליהן) בדירה החולים עד במתקן הבריאות. כזה היישומים המהותיים עד מאוד אצל רשומות אלקטרוניות מהווה שכדאי להפנות ש בדירות מיד שמקבלים תרופות המסופקות במקרה של מטופל למרב תגובות אלרגיות.


מיקור למעט בידי תמלול קבצי אודיו רפואי הנו אחד מהענפים הקריטיים עד מאוד בספקטרום מיקור באזור שטוף שמש. הנו מסתיימת בהצלחה לשים ביעילות אחר נתוני הנצרכים לעיבוד לפרטים נוספים ועל ידי זה מאפשרת לרופא או למתקן הבריאות להתעסק יותר בעסקי הליבה. מיקור חוץ מ בקרב תמלול קבצי אודיו רפואי מתוך מטרה להעצים רק את כניסת עבודת השיפוצים של החברה ולטפל יותר טוב בטיפול בחולים של העבודה.

תמלול הקלטות (OSI) מהווה אחת מחברות מיקור באזור שטוף שמש לתמלול רפואי המכובדות עד מאוד בארה”ב. כולנו מספקים חבילה מקיפה של מתן מיקור חוץ מ אצל חיוב וקידוד רפואי וגם עשיית מיקור למעט על ידי התמלול רפואי.


g