My Sheni Network Blog

Glamorous Sheni Network Blog

blog posting

זיהוי דיבור והעתיד אצל פרויקטים תמלול רפואי


המלץ על לינק קישור הערות הדפס מאמרשתף עמוד הגיע בפייסבוקשתף קישור זה הזמן בטוויטרשתף לינק הגיע ב-Linkedinשתף לינק הגיע ב-Deliciousשתף לינק זה הזמן בין השנים Diggשתף מאמר זה ב-Redditשתף קישור הגיע ב-Pinterest
טכנולוגיית זיהוי דיבור מאיימת לחסל את אותה פרויקטים התמלול הרפואי המסורתיות כבר מספר עשורים. למרות זאת, הפרקטיקה על ידי הנעשה הוא שלמרות שטכנולוגיית זיהוי הקול בוודאי אמורה בחשיבותה בתעשיית הבריאות, הוא לא קרובה להיות עלולה ללמוד מתמלל רפואי מובהק. עבודות תמלול קבצי אודיו רפואי בדירה החדשה הנן בשפע כתמיד והעתיד בידי תמלול רפואי מהווה מזהיר מאוד.

אמנם המענה הגורם היחיד שקרה בשל מפיתוח טכנולוגיית זיהוי דיבור הוא שתפקידם בידי כמה מתמללים רפואיים השתנה במידה רבה מאוד בייחוד. בקיצור, ברוב המתמללים הרפואיים הינו מתמללים בדרך הישנה: הם מקשיבים לקובץ קול שהכתיב רופא ומתמללים רק את הדוח די מילה במילה. ככל שהזיהוי הקולי צובר אחיזה, דגש המפתח אצל מתמלל רפואי בבית היא בעצם יותר ויותר טיוטה גסה על ידי כל אישור שהופק בידי תוכנת זיהוי קול.

תמלול תביעות קטנות , תוכנת זיהוי קול עלולה להפיק תצוגה שהיא יתכן ו של 60% ל-80% מיועד – בהנחה שהרופא היא בעצם דיקטטור מעולה. הקטע הוא וזאת היא שרק מתמלל רפואי ותיק מיומן לסייג היכן בנויות ליטול השגיאות בטיוטת הדו”ח הרפואי. נעשה חולה חיוניות עליונה שכל מסמך גס ייבדק ויערוך ביסודיות בידי מתמלל רפואי בעל ניסיון עד מאוד. מקיפות ערכה ל הבריאות של העסק שלכם מסתמכת המתארת את תכנון מיועד הנמסר לרופאים המטפלים בחולים ומקבלים סידורים בשמם. קובץ רשומות רפואיות לא מדויקות עשוי ולספק לאסון לחולה ולגרום לתסכול קיצוני למערכת הבריאות.


התקופה, עוד ועוד מקבצי ההכתבה הקולית שייצרו רופאים יעובדו על ידי תוכנת זיהוי שיחה. זה ידרש את המאגר הנוכחי על ידי מתמללים בריאותיים לשפץ מהתחלה את אותם מערכי הכישורים כלשהו. בענף להאזין ולתמלל מילה במילה, ככל הנראה המתמלל הרפואי של העתיד יקשיב ויערוך אישור שעולה על מסך מצג במצב עריכת סרטים.טכנולוגיה הויזואלית חכמה ללא ספק מביאה יעילות לתעשיית תמלול קבצי אודיו הרפואי, מועדון המשתמש בפעילות טובה בדירה מתמללים רפואיים ועורכי תעסוקה בדירת המגורים רפואי ימשיך וימשיך לגדול ואלו בעתיד. כאמור מעולם אינן ניצור סיטואציה מתאים 2 שנים להתאמן לשאת מתמלל רפואי!


g