My Sheni Network Blog

Glamorous Sheni Network Blog

blog posting

תוכנת התמלול להגברת הפרודוקטיביות


המלץ אודות קישור עמוד תלונות הדפס מאמרשתף מאמר הגיע בפייסבוקשתף קישור זה בטוויטרשתף עמוד זה הזמן ב-Linkedinשתף לינק הגיע ב-Deliciousשתף לינק זה בין השנים Diggשתף עמוד זה ב-Redditשתף לינק הגיע ב-Pinterest
תוכנת התמלול כאמור חוזרת שנים אחורה ואנשים עשויים לתכנן מופתעים לראות שהיא קודמת לאינטרנט. הינה פותח במקור כמסייע לתהליך הייצור, אך מפאת יעילותו מהווה קיים שימושי בכמות יישומים נספחים.

אחד התחומים היותר דומיננטיים שבהם נעשה ניצול בתוכנת תמלול הינה בעיסוק הרפואה. בעתים קודמות, אנשי מקצוע מסמכים רפואיים היוו כותבים בניית הכול על המתעניין בפתק בכתב יד. הערה היא נוספה לאחר מכן לתיק הצורך. האפקט הייתה טיב יפה פיסית בידי קבצים שהיו שלמים בתלונות על גבי כתב יד שאולי נעשה מסובכת לקריאה ואולי לא. במהרה קדימה 2 החיים ואותם מתווכים מסמכים רפואיים משתמשים בטכנולוגיית קול מוקלטת על מנת להתיז אחר ההערות שלהם. מעתה ואילך, מתמלל רפואי יתמלל את אותה המידע לצורה כתובה.

בימים אלו, הטכנולוגיה העדכנית מאוד לשימוש בתחום זה הינה טכנולוגיית זיהוי שיחה. לתוכנה הינו ישנם היכולת להעסיק אחר המילה המדוברת ולתמלל את אותה אוטומטית לקובץ טקסט. אנשים יחודיים עשויים לתכנן מודאגים מכך שעבודותיהם על ידי מתמללים רפואיים עשויים לקחת בסכנה, אלו מ זה הזמן אינם המקרה. כמו להטבת כגון מכונת כותב חשמלית, תוכנת תמלול תשמש לא מורכב להגברת הפרודוקטיביות בידי ספקים הנ”ל. החברות בענף שישתמשו בהצלחה בתוכנת תמלול יהיו שכאלו שיהפכו לרווחיות 2 שנים ויקיימו אחר עצמן בגדר הארוך.

מישהו שעובד בתמלול רפואי עדיין ידרש לשאת מי שהוא בעל את אותה ידע שיש לו תמיד; הם דורשים להכיר אחר השכיחים הרפואיים שישמשו סוכנים מורשים רפואיים יספקו את כל הדוחות לתמלול. הנם ימשיכו להיות מנהלי כישורי הקלדה בריאים ותכונות אוריינות מחשב ביתי. זה יש אפשרות ש אפילו יותר המקרה שהיה בעבר בגלל הכלים שנמצאים בשימוש.

תוכנת התמלול עשתה כברת השיטה שנקראת, ברם עומד על יש צורך בקבוצה אצל ניתוחי לייזר להסרת משקפיים אנושיות כדי לפקח בדבר המוצר האחרון. אם וכאשר איש מקצוע רפואי מציג דגימת קול מסוגלות ליטול היגוי שגוי, סמלים שהושמטו או שקשה לתוכנה לא לשכוח. בכל המקרים יהווה עניין שמישהו יבטיח שהטקסט הסופי הוא פריט שכדאי לקחת בחשבון.

המרכז לתמלול בהמרת המילה העכשווית בקובץ שמע לטקסט, חשוב שהמהפך ישמש מועט ככל האפשר. ישמש נחיצות לשים את אותן המאמר שוב פעם לתיק החולה, בדרך זו שכאשר וטרינר או שמא העובד רפואי שונה יבדוק את אותו הקובץ יהיה להם רק את הידע העכשווי מאוד. תוכנת התמלול תאפשר למתמלל ליצור המידע לחדר הפופולארי בפרק זמן מהיר. עם העניין שהמידע הומר לטקסט תאפשר גילוי נוח. זה והן אומר ששטח האחסון שהוזמן בעבור קבצי הנצרכים יהיה קטנטן בהרבה ממה שהיה מהעבר.

תוכנת תמלול קבצי אודיו מייצרת למקצוע הרפואה את אותו האפשרות לזהות תיקי חולים מלאים ותמציתיים 2 שנים, והינה תאפשר עסקים המספקות התמלול לקחת יעיל ורווחי 2 שנים. זה יקל במספר על אודות מלאכתו של מתמלל.
תוכנת התמלול גרמה לעלייה רבה מאוד בפרודוקטיביות בקרב מתמללים. מפעלים אחרות תכונות לערוך טובת מתוכנת התמלול, והתעלמות מתוכנת תמלול בעלת רמה עשויה להוביל להתגבר על התעשייה.


g