My Sheni Network Blog

Glamorous Sheni Network Blog

blog posting

מיקור מלבד בקרב תמלול רפואי כדי להפוך רק את זרימת הפעילות של העסק שלכם


המלץ בדבר קישור קישור תלונות הדפס מאמרשתף לינק זה הזמן בפייסבוקשתף עמוד הגיע בטוויטרשתף לינק זה הזמן ב-Linkedinשתף קישור זה ב-Deliciousשתף עמוד זה הזמן בין השנים Diggשתף לינק זה הזמן ב-Redditשתף לינק זה הזמן ב-Pinterest
והיה אם אני וטרינר עסוק או שמא עוסק נכסים מטופלים, שלך לבצע מיקור מלבד על ידי התמלול רפואי על מנת להעצים את אותה זרימת הביצוע של העבודה. כרגיל שרופאים, בתי קליינטים וחברות תמלול ענקיות מבצעות מיקור מלבד של נסיון תיעוד עריכת הבריאות על מנת להוריד אחר עומס עבודת השיפוצים ולשכלל את אותם היעילות.תמלול קבצי אודיו רפואי מתנהל בפועל בתמלול או המרה של דוחות קוליים בידי רופאים או אנשי מקצוע מגוונים בטווח הבריאות לקבצים בפורמט טקסט.

o תמלול קבצי אודיו רפואי הינה נסיון חוזק מי שהוא בעל ברית התלוי באופן משמעותי בכישוריהם בידי סוכנים מורשים (הנקראים מתמללים רפואיים) שמסוגלים להבין את המבטא והשפה בקרב הרופא. אנשי מקצוע אלו מתמללים את כל הקלטות הקול של הרופאים לפורמט המאמר הנדרש. חיוני לקבל את אותו קובץ הדף מתקופת לטיפול בתביעות חבילת ביטוח ושאר תהליכים פיננסיים ומשפטיים.

תמלול אוטומטי המתארת את המתמלל הרפואי בדיוק לא לשכוח כל מילה ומילה שהוכתבה באמצעות הרופא ולכלול את אותה במסמך העמוד, אלא גם לשפץ אחר המסמך עבור טעויות דקדוקיות אם שגיאות במינוח רפואי שנערכו בידי המומחה לאורך הכתיב.

o המסמך המוגמר צריך להיות לא מלוכלך מכל שגיאות, קל לקריאה ועליו לעמוד בתקנות HIPAA ונורמות רפואיות ומשפטיות רבות.

המסמך המתומלל מוגדר ‘רשומה רפואית’ אם וכאשר היא בעצם עוסק בהיסטוריה הבריאותית בידי המטופל או בתסמינים הנוכחיים. הדיוק חשוב כי כל כך רישום בריאותי על ידי מטופל יהפוך לחלק מאוסף גדול יותר של קבצים הפקטורים את אותם ההיסטוריה הרפואית על ידי את השיער גורם, שישמשו למטרות תיעוד משפטי ופיננסי ובנוסף לעיון עתידי בידי הרופא הבודק. הדף ניתנת בדרך כלל לאחר פגישת המומחה עם החולה, איתור תסמינים ומתן תרופות.בגלל המספר המשמעותי בידי קליינטים והניירת הקשורה לאשפוזם ולטיפול בהם, בתי אנשים צריכים בדרך כלל לאחסן את אותן מספרי הרפואה מיוחד והיה אם דיגיטלי בשרתים רבי עוצמה ובשום פנים ואופן מותר שיהיה בתיקי ההזמנות הרגילים. נכס מספרי אם וכאשר דיגיטלי נעשה את הסתימות לנגישות בנוחיות מרבית למי שדורש את הסתימות (ומורשה על פי כל לגשת אליהן) בדירה החולים אם במתקן הבריאות. כזו היישומים החשובים מאוד על ידי רישומי אלקטרוניות היא שרצוי להפנות וש בדירות מיד שתקבל תרופות המסופקות במקרה של מטופל לפתח הערות אלרגיות.

מיקור מלבד על ידי התמלול רפואי היא בעצם אחד מהענפים המשפיעים ביותר ביותר בספקטרום מיקור בשמש הישראלית. הוא מסתיימת בהצלחה לרשום ביעילות את אותן נתוני המטופלים לעיבוד נוסף וכך מעניקה לרופא או גם למתקן הבריאות להתעסק יותר בעסקי הליבה. מיקור מעבר בקרב התמלול רפואי מתוך מטרה להעצים את אותו אספקת שבו אנו עובדים של העסק ולטפל בצוקה משמעותית יותר בטיפול בחולים של החברה שלכם.

Outsource Strategies International (OSI) היא בעצם זכוכית מחברות מיקור החוץ לתמלול רפואי המכובדות מאוד בארה”ב. כולנו מספקים חבילה מכילה על ידי עריכת מיקור מעבר של חיוב וקידוד רפואי כולל שירותי מיקור חוץ מ של תמלול רפואי.g